Thế giới phồn thịnh

Thế giới phồn thịnh

Năng lượng Mới – như một giải pháp để tạo ra một thế giới bình đẳng, nhân ái, và PHỒN THỊNH

Con người vốn rất sáng tạo và tài năng. Vậy thì tại sao thế giới chúng ta có quá nhiều người nghèo khổ? Tại sao chúng ta cho phép một số ít người bóc lột số đông? Phim này giới thiệu nguồn năng lượng tiên tiến – năng lượng từ chân không lượng tử hay Năng lượng Mới – như một giải pháp để tạo ra một thế giới bình đẳng, nhân ái, và PHỒN THỊNH.

Xem thêm : Paul Hellyer với công cuộc “Khai hết sự thật” về UFO và Năng lượng Mới

Paul Hellyer từng là bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng giao thông, và thủ tướng lâm thời của chính phủ Canada. Những năm gần đây, ông đã xuất hiện như một nhân vật đi tiền phong trong công cuộc đòi chính phủ các cường quốc công khai hóa sự thật về Năng lượng Mới, quan hệ ngoại giao với người ngoài hành tinh, và vũ khí scalar. Theo ông, đây là những chủ đề được liên kết chặt chẽ với nhau và chỉ nếu sự thật về chúng được khai hết trước nhân dân, chúng ta mới tránh khỏi được thảm họa của Thế chiến Thứ 3.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *