Kỹ năng tài chính cá nhân

Kỹ năng tài chính cá nhân

Trình bày : Nguyễn Anh Đức – Học viện giáo dục tự do

Tài chính cá nhân được hiểu đơn giản là những vấn đề liên quan đến đầu vào và đầu ra dòng tiền của bạn hoặc gia đình. Vận dụng những nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh để kiểm soát và sử dụng nguồn tiền hợp lý được gọi là quản lý tài chính cá nhân.

Quản lý tài chính cá nhân không chỉ hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề tiền bạc ở hiện tại, mà còn giúp bạn sắp xếp, chuẩn bị cho những kế hoạch lâu dài trong tương lai.

Bài 1 :

Bài 2 :

Bài 3 :

Bài 4 :

7 thói quen chi tiêu thông minh

Please follow and like us:
,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *