Làm Sao Để Bán Bất Kỳ Thứ Gì Cho Bất Kỳ Ai Facebook

Khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ bằng cảm xúc, đánh giá sản phẩm, dịch vụ bằng logic.
Ba bí quyết cho sức mạnh to lớn :
1. Làm thế nào để bán 1 sản phẩm, dịch vụ
2. Người ta không mua để có thứ gì đó. Họ mua để thoát khỏi thứ gì đó
3. Họ không mua sản phẩm, dịch vụ. Họ mua 1 câu chuyện

Please follow and like us:
,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *