Kinh doanh nhượng quyền – Giải pháp cho giấc mơ làm chủ

Chào mừng bạn đến với khóa học: Kinh Doanh Nhượng Quyền – Giải Pháp cho Giấc mơ làm Chủ

Giảng viên – Giàng Thuận Ý

Trong khóa học này, tôi sẽ Cung cấp cho Bạn các kiến thức về: Phân tích thị trường, Phân tích Sản Phẩm, Phân tích kinh doanh, Cách đàm phán, kí kết hợp đồng. Các bước lập kế hoạch chuẩn bị kinh doanh, các vấn đề pháp lý liên quan. Tuyển dụng, đào tạo và quản trị nhân sự….xoay quanh chủ đề về kinh doanh nhượng quyền.

Những kiến thức này sẽ giúp Bạn có thể dễ dàng đưa ra quyết định kinh doanh, hoặc ứng dụng trong các ý tưởng kinh doanh khác mà học viên đang theo đuổi.

Bạn cần chuẩn bị thiết bị xem video, sổ và bút để Note các thông tin quan trọng, cũng như đặt các câu hỏi chưa rõ để tương tác với giảng viên.

Please follow and like us:
,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *