Chia sẻ 100 khóa học miễn phí trên Udemy

Lập Trình

STT Tên khóa học Thời lượng Miêu tả Giá Đường dẫn
1 Learn Angular 2 from Beginner to Advanced 10 giờ Học Angular 2 từ cơ bản đến nâng cao FREE $195 Xem Ngay
2 Vue.js Fast Crash Course 2.5 giờ Nắm bắt nhanh Vue.js framework FREE Xem Ngay
3 Learn JavaScript for Web Development 8.5 giờ Học Javascript phục vụ xây dựng website FREE $75 Xem Ngay
4 Learn and Understand C++ 14 giờ Học C++ từ cơ bản đến nâng cao FREE $195 Xem Ngay
5 Python & Cryptocurrency: Build 5 Real World Applications 2.5 giờ Xây dựng 5 ứng dụng thực tế trong lĩnh vực tiền ảo FREE $199.99 Xem Ngay
6 Pre-Programming: Everything you need to know before you code 6.5 giờ Những điều bạn cần biết trước khi bắt đầu code FREE $125 Xem Ngay
7 ChatBots: How to Make a Facebook Messenger Chat Bot in 1hr 2 giờ Hướng dẫn xây dựng Facebok Chat Bot trong 1 giờ FREE $20 Xem Ngay
8 AWS Kinesis Streams With Hands on Labs 1.5 giờ Tìm hiểu cách sử dụng, phát triển và triển khai các ứng dụng dựa trên AWS Kinesis Streams FREE Xem Ngay
9 React basic in just 1 hour 1 giờ Tìm hiểu nhanh các khái niệm cơ bản và quy trình làm việc về cách xây dựng ứng dụng React FREE Xem Ngay
10 Scrum Certification Prep +Scrum Master+ Agile Scrum Training 2 giờ Tổng quan về quản lý dự án Scrum Agile + câu hỏi thường gặp + mẹo để nhận chứng chỉ Scrum Master FREE $195 Xem Ngay
11 Unity : Beginner to Advanced – Complete Course 7 giờ Học Unity từ cơ bản đến nâng cao FREE $195 Xem Ngay
12 The Complete Unity Indie Game Developer Course 5 giờ Học cách thiết kế game hoàn chỉnh bằng Unity FREE $195 Xem Ngay
13 Leaflet for Beginner 5.5 giờ Leaflet cho người mới bắt đầu FREE $49.99 Xem Ngay
14 Django Core | A Reference Guide to Core Django Concepts 18.5 giờ Hướng dẫn tham khảo về khái niệm Core Django FREE $195 Xem Ngay
15 Git Going Fast: One Hour Git Crash Course 1 giờ Tìm hiểu các khái niệm chính và quy trình làm việc cơ bản cho Git và GitHub FREE $20 Xem Ngay
16 Introduction to iOS 11 Development: Swift 4 and Xcode 9 3.5 giờ Giới thiệu cơ bản về lập trình trên iOS 11: Swift 4 và Xcode 9 FREE Xem Ngay
17 Learn Android Application Development 13 giờ Khóa học xây dựng ứng dụng Android cho người mới FREE Xem Ngay
18 Build a Responsive Website with a Modern Flat Design 2 giờ Xây dựng website responsive với Flat Design FREE Xem Ngay
19 Spring Framework And Dependency Injection For Beginners 1.5 giờ Giới thiệu Spring Framework và Dependency Injection cho người mới bắt đầu FREE Xem Ngay
20 C++, Short and Sweet, Part 1 5.5 giờ Khóa học C++ cho người mới bắt đầu/td> FREE Xem Ngay
21 Learn Webpack 2 from scratch 1.5 giờ Học Webpack 2 từ đầu FREE Xem Ngay
22 SASS from Beginner to Expert 3 giờ SASS từ cơ bản đến nâng cao FREE $10 Xem Ngay
23 Angular and Node.js Integration 1.5 giờ Tìm hiểu cách tích hợp Angular với Node.js FREE Xem Ngay
24 How To Create an Amazing blog! 1 giờ Làm thế nào để tạo một blog tuyệt vời FREE Xem Ngay
25 How To Get a Web Domain and Unlimited Hosting for Free 1 giờ Cách nhận tên miền và hosting không giới hạn hoàn toàn miễn phí FREE Xem Ngay
26 Getting Started as a Web Developer 1 giờ Giới thiệu các công cụ cần thiết cho một lập trình viên website FREE Xem Ngay
27 Building a Search Engine in PHP & MySQL 2.5 giờ Xây dựng công cụ tìm kiếm trong PHP & MySQL FREE Xem Ngay
28 React vs Angular vs Vue.js by Example 3.5 giờ React vs Angular vs Vue.js qua ví dụ trực quan FREE Xem Ngay
29 Java Tutorial for Complete Beginners 16 giờ Hướng dẫn Java cho người mới bắt đầu FREE Xem Ngay
30 Learn E-Commerce Website in PHP & MySQL From Scratch! 17.5 giờ Hướng dẫn tạo website thương mại điện từ trong PHP và MySQL FREE Xem Ngay
31 HTML Introduction Course: Learn HTML in 2 hours!!! 2 giờ Học HTML trong 2 giờ FREE Xem Ngay
32 Setup OS X development environments 1 giờ Hướng dẫn cài đặt môi trường OS X cho lập trình viên FREE Xem Ngay
33 Learn Ruby on Rails from Scratch 9.5 giờ Học Ruby on Rails từ đầu FREE Xem Ngay
34 Learn Swift Programming for Beginners (Updated 2017) 3.5 giờ Học lập trình Swift cho người mới bắt đầu FREE Xem Ngay
35 Introduction to Databases and SQL Querying 2.5 giờ Giới thiệu cơ sở dữ liệu và truy vấn SQL FREE Xem Ngay
36 Vagrant Quick Start: Virtualized Development Environments 2 giờ Nắm bắt nhanh Vagrant: Môi trường lập trình ảo hóa FREE $20 Xem Ngay
37 Building a Facebook Chatbot in Chatfuel 3 giờ Xây dựng Facebook Chatbot với Chatfuel FREE Xem Ngay
38 Database Design and Management 2.5 giờ Quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu FREE Xem Ngay
39 Introduction to Internet of Things and Cloud 43 phút Giới thiệu về Internet of Thing và Đám mây FREE Xem Ngay
40 Introduction to Data Science using Python (Module 1/3) 3 giờ Giới thiệu về khoa học dữ liệu và học máy sử dụng Python FREE Xem Ngay
41 Real Time Chat With Laravel Broadcast, Pusher and Vuejs 2 giờ Xây dựng công cụ chat thời gian thực với Laravel Broadcast, Pusher và NodeJS FREE Xem Ngay
42 Getting Started with TypeScript // A Javascript Compiler 1 giờ Bắt đầu với TypeScript FREE Xem Ngay
43 Leveling up to ES6 3 giờ Kiến thức Javascript nâng cao với ES6 FREE Xem Ngay
44 Golang – JumpStart on Cloud 2.5 giờ Làm quen với ngôn ngữ lập trình GoLang FREE Xem Ngay
45 Learn Test Automation with Boozang 43 phút Học cách kiểm thử phần mềm tự động với Boozang FREE Xem Ngay
46 Big Data and Hadoop Essentials 43 phút Kiến thức cần thiết cho mọi người về Big Data và Hadoop FREE Xem Ngay
47 Build Your Own Online Store – No Coding Required! 2 giờ Hướng dẫn xây dựng website thương mại điện tử cho dân không chuyên FREE Xem Ngay
48 Learn Bootstrap 4 Responsive Web Development 4.5 giờ Học thiết kế website với Boostrap 4 FREE $50 Xem Ngay
49 Easy WordPress Website Design and Development for Beginners 4 giờ Học thiết kế và phát triển website WordPress cho người mới bắt đầu FREE $35 Xem Ngay

Marketing

STT Tên khóa học Thời lượng Miêu tả Giá Đường dẫn
1 How to Start a Podcast – Podcasting Made Easy 9 giờ Hướng dẫn tạo Podcast – Chạy chương trình truyền hình trực tuyến thành công FREE $195 Xem Ngay
2 The Complete Instagram Marketing Course – 6 Courses In 1 1.5 giờ Trọn bộ khóa học marketing Instagram – 6 trong 1 FREE $200 Xem Ngay
3 Google AdWords for Small Business: Secrets of an Agency Pro 6 giờ Google Adwords cho doanh nghiệp nhỏ: Bí mật của các chuyên gia FREE Xem Ngay
4 How to Get Your First 1,000 Customers: The Complete Guide 26.5 giờ Làm thế nào để có 1,000 khách hàng đầu tiên FREE $200 Xem Ngay
5 Instagram Stories Masterclass – How to rock Insta Stories 2 giờ Cách để trở thành chuyên gia khấy động trên Instagram FREE $195 Xem Ngay
6 The Social Media Marketing Mega Bundle – 7 Courses In 1 1.5 giờ Tuyển tập marketing trên mạng xã hội – 7 trong 1 FREE $200 Xem Ngay
7 Build a Huge List of Email IDs in a Day: Ultimate Hacks 33 phút Cách xây dựng danh sách email khách hàng khổng lồ trong 1 ngày FREE $20 Xem Ngay
8 Email & Affiliate Marketing Mastermind 2 giờ Tư duy tiếp thị liên kết FREE $200 Xem Ngay
9 WordPress training for 2017 step-by-step WordPress tutorial 4.5 giờ Hướng dẫn từng bước WordPress 2017 FREE $200 Xem Ngay
10 How to Generate Passive Income With No Initial Funds 1.5 giờ Làm thế nào để tạo thu nhập thụ động mà không cần tiền FREE $200 Xem Ngay
11 Become a Growth Marketer: Learn Growth Marketing & Get a Job 4 giờ Trở thành chuyên gia tiếp thị tăng trưởng FREE $195 Xem Ngay
12 How to Turn Instagram into a Business 1.5 giờ Các biến Instagram thành một kênh kiếm tiền của bạn FREE $180 Xem Ngay
13 YouTube Made Simple: Start your channel fast complete guide 5 giờ Youtube chưa bao giờ đơn giản đến thế – hướng dẫn nhanh cho người mới bắt đầu FREE $200 Xem Ngay
14 The Complete Facebook Ads & Marketing Course 2017 11 giờ Khóa học Facebook marketing 2017 FREE $195 Xem Ngay
15 The Complete YouTube Course 2017: Go from Beginner to Expert 8 giờ Khóa học Youtube từ cơ bản đến nâng cao FREE $195 Xem Ngay
16 Email List Building Tech Guide: From 0 to 1,500+ Subscribers 1.5 giờ Hướng dẫn xây dựng danh sách email cho dân kỹ thuật: từ 0 đến 1,500+ FREE $125 Xem Ngay
17 Expand Your Marketing Reach Without Writing a Word 2.5 giờ Mở rộng phạm vi tiếp thị mà không cần viết một từ FREE $95 Xem Ngay
18 How To Use Facebook Messenger Bots For Lead Generation 1.5 giờ Hướng dẫn sử dụng Facebook Chat Bot để tạo danh sách khách hàng FREE $30 Xem Ngay
19 10 Hacks To Increase Fan Engagement On Facebook 32 phút 10 kỹ thuật tăng trưởng thành viên tương tác trên Facebook FREE $199.99 Xem Ngay

Kinh Doanh

STT Tên khóa học Thời lượng Miêu tả Giá Đường dẫn
1 Service Brokering: Make Money Outsourcing Freelance Projects 1 giờ Môi giới dịch vụ: Kiếm tiền từ các dự án tự do thuê ngoài FREE $34.99 Xem Ngay
2 Outsource your idea | Launch your business for 1/4 the price 13.5 giờ Thuê phát triển ý tưởng | Khởi động doanh nghiệp của bạn với giá bằng 1/4 FREE $195 Xem Ngay
3 Statistics with R – Beginner Level 3 giờ Thống kê với R – Cho người mới bắt đầu FREE $20 Xem Ngay
4 Shopify Drop Ship Mastery 2 giờ Làm chủ cửa hàng dropship trên Shopify FREE $200 Xem Ngay
5 1 day MVP 2.0 | Go from idea to MVP in just 1 day 13.5 giờ Từ ý tưởng đến nguyên mẫu trong 1 ngày FREE $20 Xem Ngay
6 Financial Modeling for Startups & Small Businesses 11.5 giờ Mô hình tài chính cho khởi nghiệp & doanh nghiệp nhỏ FREE $195 Xem Ngay
7 Learn to Trade for Profit:Trading with Japanese Candlesticks 3.5 giờ Tìm hiểu giao dịch chứng khoán bằng cách sử dụng nến và phân tích kỹ thuật giao dịch Swing, chứng khoán và ngoại hối FREE $60 Xem Ngay
8 Rapid Prototyping for Entrepreneurs| Build a Demo in 2 hours 5.5 giờ tim fhieuer làm thế nào để tạo nguyên mẫu sản phẩm chỉ trong 2 giờ FREE $95 Xem Ngay
9 How to come up with killer business ideas: complete workshop 7 giờ Làm thế nào để trở thành một cỗ máy ý tưởng kinh doanh với các chiến lược thành công thực tế FREE $170 Xem Ngay
10 Intro to Entrepreneurship: Get started as an Entrepreneur 7.5 giờ Học mọi thứ bạn cần biết để trở thành một doanh nhân. Nắm vững các khái niệm và đưa ra ý tưởng kinh doanh tuyệt vời FREE $195 Xem Ngay
11 Self-publishing Children’s Books: PowerPoint Illustration 3.5 giờ Hướng dẫn tự xuất bản sách cho trẻ em trên Amazon thông qua KDP – minh họa PowerPoint FREE $35 Xem Ngay
12 Content Creation Mastermind – Knowledge is a Business! 3.5 giờ Học cách trở thành chuyên gia sáng tạo nội dung FREE $200 Xem Ngay
13 Amazon Dropship Mastery 1.5 giờ Bí ẩn Amazon Dropship FREE $180 Xem Ngay
14 10 Step Digital Product Blueprint for Passive Income 41 phút 10 bước để bạn có được thu nhập thụ động FREE $95 Xem Ngay

Công Nghệ Thông Tin & Phần Mềm

STT Tên khóa học Thời lượng Miêu tả Giá Đường dẫn
1 Linux Command Line Basics 5 giờ Câu lệnh cơ bản trong Linux FREE $200 Xem Ngay
2 30 Minute Excel Quick Start Via Functions Demonstration! 40 phút 30 phút nắm bắt câu lệnh cơ bản trong Excel FREE $20 Xem Ngay
3 AWS Concepts 1 giờ Khái niệm đơn giản về điện toán đám mây và dịch vụ Amazon AWS FREE Xem Ngay
4 Hadoop Starter Kit 3.5 giờ Hướng dẫn học Hadoop đơn giản và hiệu quả FREE Xem Ngay
5 AWS Essentials 6 giờ Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ cơ bản trên AWS FREE Xem Ngay
6 PowerPoint for Complete Beginners (PowerPoint 2016) 2 giờ Hướng dẫn toàn tập PowerPoint cho người mới bắt đầu (PowerPoint 2016) FREE $95 Xem Ngay

Thiết Kế & Nhiếp Ảnh

STT Tên khóa học Thời lượng Miêu tả Giá Đường dẫn
1 Book Covers and Graphic Design with PowerPoint 2013/2016/365 4.5 giờ Hướng dẫn thiết kế bìa sách với PowerPoint 2013/2016/365 FREE $35 Xem Ngay
2 Introduction: Make and Sell Custom Shirts w/ Merch by Amazon 3 giờ Hướng dẫn tạo và bán áo phông trên Amazon FREE $20 Xem Ngay
3 Learn Professional 2D Game Asset Graphic Design in Photoshop 7.5 giờ Trở thành nhà thiết kế game 2D chuyên nghiệp với Photoshop FREE $150 Xem Ngay
4 Photoshop CC for Beginners: Your Complete Guide to Photoshop 6 giờ Hướng dẫn sử dụng Photoshop CC cho người mới bắt đầu FREE $199.99 Xem Ngay
5 Photoshop In-Depth: Master all of Photoshop’s Tools Easily 4.5 giờ Trở thành chuyên gia với Photoshop bằng cách sử dụng các công cụ sẵn có FREE Xem Ngay
6 Creating LUTs in Photoshop – For Images and Videos! 3 giờ Hướng dẫn tạo LUTs trong Photoshop FREE $99 Xem Ngay
7 Make a Living as a Portrait Photographer 2 giờ Nguyên tắc cơ bản để trở thành nhiếp ảnh gia toàn thời gian. FREE $200 Xem Ngay

Phải Xem

STT Tên khóa học Thời lượng Miêu tả Giá Đường dẫn
1 Google Advanced Search: Find Stuff Like a Boss 1.5 giờ Tìm kiếm nâng cao của Google: Tìm nội dung như một ông chủ FREE $100 Xem Ngay
2 Investing With A Robo Advisor 2 giờ Đầu tư với cố vấn Robot FREE $199.99 Xem Ngay
3 SOCIAL SKILLS: How To Influence People & Gain Influence 1 giờ Kỹ năng xã hội: Cách gây ảnh hưởng tới mọi người FREE $199.99 Xem Ngay
4 Cryptocurrency: Complete Bitcoin, Ethereum, Altcoins! (8 HR) 8 giờ Tiền điện tử: Nắm rõ Bitcoin, Ethereum, Altcoin trong 8 giờ FREE $200 Xem Ngay
5 Mind Power – Change Your Thought Process To Change Your Life 1.5 giờ Sức mạnh tâm trí – Thay đổi quá trình suy nghĩ của bạn để thay đổi cuộc sống của bạn FREE $195 Xem Ngay
6 How to Get Free Products for Life! 1 giờ Làm thế nào để luôn nhận được sản phẩm miễn phí FREE $120 Xem Ngay
7 Ultimate Beginner Guitar Masterclass (2019 Update) 12 giờ Hướng dẫn Guitar toàn tập cho người mới bắt đầu FREE $200 Xem Ngay
8 GarageBand Masterclass: Learn GarageBand Today 5 giờ Trở thành chuyên gia với GarageBand ngay hôm nay FREE $200 Xem Ngay
9 Become a Calculus Master 3 giờ Trở thành một bậc thầy tính toán FREE $200 Xem Ngay
Please follow and like us:
,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *